ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังโพนงามวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520470
รหัส Smis 8 หลัก :
  42012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  520470
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังโพนงามวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangphonngamwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโคกงาม
ตำบล :
  โคกงาม
อำเภอ :
  ด่านซ้าย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42120
โทรศัพท์ :
  042810634
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2534
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 11:22:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังโพนงามวิทยา


นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพนงามวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน