ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520471
รหัส Smis 8 หลัก :
  42012014
รหัส Obec 6 หลัก :
  520471
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระแก้วอาสาวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prakaewasawittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   75 หมู่ 4   บ้านปากหมัน
ตำบล :
  ปากหมัน
อำเภอ :
  ด่านซ้าย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42120
โทรศัพท์ :
  042801722
โทรสาร :
  042801722
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กุมภาพันธ์ 2537
อีเมล์ :
  prakaw5@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากหมัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  108 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 12:25:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา


ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน