ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาแห้ววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520472
รหัส Smis 8 หลัก :
  42012016
รหัส Obec 6 หลัก :
  520472
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาแห้ววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nahaewwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนาแห้ว
ตำบล :
  นาแห้ว
อำเภอ :
  นาแห้ว
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42170
โทรศัพท์ :
  042897067
โทรสาร :
  042897067
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/06/2518
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีสองรัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนาแห้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  123 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 14:47:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาแห้ววิทยา


นายนพดล อินมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแห้ววิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน