ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภูเรือวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520473
รหัส Smis 8 หลัก :
  42012017
รหัส Obec 6 หลัก :
  520473
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ภูเรือวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHURUA WITTAYA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านป่าจันตม
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  ภูเรือ
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42160
โทรศัพท์ :
  042899432
โทรสาร :
  042899432
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 สิงหาคม 2517
อีเมล์ :
  Phuruawittaya.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีสองรักษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 11:06:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนภูเรือวิทยา


นายพยุง โพธิ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน