ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าลี่วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520474
รหัส Smis 8 หลัก :
  42012018
รหัส Obec 6 หลัก :
  520474
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าลี่วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thaliwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโนนสว่าง
ตำบล :
  ท่าลี่
อำเภอ :
  ท่าลี่
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42140
โทรศัพท์ :
  042889214
โทรสาร :
  042889559
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2515
อีเมล์ :
  thaliwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  139
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าลี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:39:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าลี่วิทยา


นายระบอบ พลมุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน