ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังทรายขาววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520477
รหัส Smis 8 หลัก :
  42022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  520477
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังทรายขาววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangsaikhao Wittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านทรายขาว
ตำบล :
  ทรายขาว
อำเภอ :
  วังสะพุง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42130
โทรศัพท์ :
  042076118
โทรสาร :
  042076118
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2528
อีเมล์ :
  wsw2554@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทรายขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:04:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังทรายขาววิทยา


นางอิสรีย์ ชัยยันต์คูณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทรายขาววิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน