ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขาหลวงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520478
รหัส Smis 8 หลัก :
  42022012
รหัส Obec 6 หลัก :
  520478
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขาหลวงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHAOLUANGWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนาซำแซง
ตำบล :
  เขาหลวง
อำเภอ :
  วังสะพุง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42130
โทรศัพท์ :
  042076781
โทรสาร :
  042076781
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2528
อีเมล์ :
  klwschoolloei@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.19
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:17:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา


นายธราภพ วีระประทีป
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาหลวงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน