ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเซไลวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520479
รหัส Smis 8 หลัก :
  42022013
รหัส Obec 6 หลัก :
  520479
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เซไลวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Salaiwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโคกหนองแก
ตำบล :
  ศรีสงคราม
อำเภอ :
  วังสะพุง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42130
โทรศัพท์ :
  042870601
โทรสาร :
  042870601
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี 2537
อีเมล์ :
  salai@live.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มัธยม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสงคราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:24:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเซไลวิทยาคม


นายธิติพัชร์ มาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซไลวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน