ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520480
รหัส Smis 8 หลัก :
  42022014
รหัส Obec 6 หลัก :
  520480
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ผาน้อยวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phanoiwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ.ปทุมวัน
ตำบล :
  ผาน้อย
อำเภอ :
  วังสะพุง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กุมภาพันธ์ 2537
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มสหวิทยาเขตวังภูผา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผาน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 22:35:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนผาน้อยวิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้อยวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน