ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520481
รหัส Smis 8 หลัก :
  42022015
รหัส Obec 6 หลัก :
  520481
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เลยสว่างวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LOEISAWANGWITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้าน204 บ้านโคกสว่าง
ตำบล :
  โคกขมิ้น
อำเภอ :
  วังสะพุง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42130
โทรศัพท์ :
  042870557
โทรสาร :
  042870557
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตวังภูผา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกขมิ้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 15:21:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน