ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภูหลวงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520484
รหัส Smis 8 หลัก :
  42022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  520484
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ภูหลวงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phuluangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองอีเก้ง
ตำบล :
  ภูหอ
อำเภอ :
  ภูหลวง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42230
โทรศัพท์ :
  042039965
โทรสาร :
  042039965
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2522
อีเมล์ :
  phuluangwit_plw@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ภูหอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:41:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนภูหลวงวิทยา


นางสาวธิดารัตน์ พจนธารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูหลวงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน