ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520486
รหัส Smis 8 หลัก :
  42022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  520486
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เอราวัณวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ERAWANWITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านพรสว่าง
ตำบล :
  เอราวัณ
อำเภอ :
  เอราวัณ
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42220
โทรศัพท์ :
  042801009
โทรสาร :
  042801009
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/06/2519
อีเมล์ :
  erawanwittayakom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.19
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เอราวัณวิทยาคม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:26:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม


นางเฉลิมพร ราศรีชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเอราวัณวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน