ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520487
รหัส Smis 8 หลัก :
  42022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  520487
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ผาอินทร์แปลงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phainplangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านเอราวัณ
ตำบล :
  ผาอินทร์แปลง
อำเภอ :
  เอราวัณ
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42220
โทรศัพท์ :
  042853151,
โทรสาร :
  042853151
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20พ.ค.2523
อีเมล์ :
  Phainsch2011@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผาอินทร์แปลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2557 เวลา 21:12:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา


นายวิมล แพงโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา