ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520489
รหัส Smis 8 หลัก :
  42022016
รหัส Obec 6 หลัก :
  520489
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองหินวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonghinwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองหิน
ตำบล :
  หนองหิน
อำเภอ :
  หนองหิน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42190
โทรศัพท์ :
  042852296-7
โทรสาร :
  042810750
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/04/2525
อีเมล์ :
  nonghinwit@nonghinwit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตวังภูผา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 22:58:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม


นายอนุชา ศิลาเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน