ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660234
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020012
รหัส Obec 6 หลัก :
  660234
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยเปลวเงือก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huai Plew Ngeuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก
ตำบล :
  จุมพล
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  0862223529
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  43020012@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จุมพล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.จุมพล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13:04:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก


นางสาววิภาลินี ไชยเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน