ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวัดหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660238
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020052
รหัส Obec 6 หลัก :
  660238
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวัดหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwatluang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านวัดหลวง
ตำบล :
  วัดหลวง
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042471330
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2468
อีเมล์ :
  nanta05@hotmail.com
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วัดหลวงสร้างนางขาว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.วัดหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 09:54:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวัดหลวง


นายพิทยา บริจาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน