ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660244
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020031
รหัส Obec 6 หลัก :
  660244
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannatannuanonsawat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านนาตาลเหนือ
ตำบล :
  ทุ่งหลวง
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทุ่งหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 12:22:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาทผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน