ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660245
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020018
รหัส Obec 6 หลัก :
  660245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านชุมช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbanchumchang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านเอราวัณ
ตำบล :
  ชุมช้าง
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042-414301
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 /11/ 2466
อีเมล์ :
  43020018@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ชุมช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:42:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง


นายจรูญ เวียงคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน