ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660247
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020020
รหัส Obec 6 หลัก :
  660247
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนหนามแท่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN NONNAMTHEANG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโนนหนามแท่ง
ตำบล :
  ชุมช้าง
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  0979922808
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  bannonnamthaengschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ชุมช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13:38:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง


นายประลอง ไชยวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน