ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 6 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก่องขันธ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660255
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020036
รหัส Obec 6 หลัก :
  660255
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านก่องขันธ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHONGKHAN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านโพธิ์ศรี
ตำบล :
  นาหนัง
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042430263
โทรสาร :
  042430263
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มกราคม 2481
อีเมล์ :
  43020036@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาหนัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2563 เวลา 19:25:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านก่องขันธ์


นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่องขันธ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน