ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดแกลบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660258
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020033
รหัส Obec 6 หลัก :
  660258
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดแกลบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankudklab
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านกุดแกลบ
ตำบล :
  นาหนัง
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 พฤษภาคม 2490
อีเมล์ :
  43020033@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาหนัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาหนัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มีนาคม 2562 เวลา 15:23:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดแกลบ


นายอาคม มาตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแกลบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน