ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660264
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020046
รหัส Obec 6 หลัก :
  660264
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโพธิ์
ตำบล :
  บ้านโพธิ์
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  0878627263
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2442
อีเมล์ :
  43020046@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เซิมโพธิ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 08:28:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์


นายทรงเดช สิงห์ภูกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน