ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเซิม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660267
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020023
รหัส Obec 6 หลัก :
  660267
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเซิม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansoem
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโนนสง่า
ตำบล :
  เซิม
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042017151
โทรสาร :
  042017151
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2442
อีเมล์ :
  43020023@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เซิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:29:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเซิม


นายวิโรจน์ ศิลาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเซิม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2