ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สาขาบ้านดงอ่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660271
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020043
รหัส Obec 6 หลัก :
  660271
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำปะกั้ง สาขาบ้านดงอ่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านดงอ่าง
ตำบล :
  เซิม
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เซิมโพธิ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 06:12:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สาขาบ้านดงอ่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สาขาบ้านดงอ่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน