ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอั้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660272
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020057
รหัส Obec 6 หลัก :
  660272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองอั้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongour school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองอั้ว
ตำบล :
  ทุ่งหลวง
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042 470218
โทรสาร :
  042 470218
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  nong_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทุ่งหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13:05:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองอั้ว


นายมนตรี ฮักหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอั้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน