ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660275
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020054
รหัส Obec 6 หลัก :
  660275
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสร้างนางขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Sang Nang Kaow
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสร้างนางขาว
ตำบล :
  สร้างนางขาว
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042430182
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มิ.ย.2483
อีเมล์ :
  43020054@nongkai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสร้างนางขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:06:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว


นายธวัชชัย รัตนติสร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างนางขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน