ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660276
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020055
รหัส Obec 6 หลัก :
  660276
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าโพธิ์ศรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANLAOPHOSRI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเหล่า
ตำบล :
  สร้างนางขาว
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 /01/2510
อีเมล์ :
  43020055@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสร้างนางขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:40:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี


นายชาติชาย เหง้าวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน