ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660282
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020004
รหัส Obec 6 หลัก :
  660282
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbannon-nonsawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนน
ตำบล :
  กุดบง
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042430164
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5/07/2498
อีเมล์ :
  43020004@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กุดบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 12:30:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์


นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน