ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660286
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020007
รหัส Obec 6 หลัก :
  660286
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกลุ่มพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklumpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านกลุ่มพัฒนา
ตำบล :
  กุดบง
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  0898618226
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/10/2524
อีเมล์ :
  43020007@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กุดบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:48:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา


นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน