ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660289
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020059
รหัส Obec 6 หลัก :
  660289
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเชียงอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chiangard
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านมีสุข
ตำบล :
  เหล่าต่างคำ
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  061-042-8302
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มิถุนายน พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  chiangard.12@gmail.com
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เหล่าต่างคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กันยายน 2562 เวลา 14:34:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเชียงอาด


นายสุรชัย ทินกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน