ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกหัวภู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660291
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020061
รหัส Obec 6 หลัก :
  660291
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกหัวภู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KOKHUAPOO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านโคกสว่าง
ตำบล :
  เหล่าต่างคำ
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  43020061@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เหล่าต่างคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:24:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกหัวภู


นายมนูญ อินทะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหัวภู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน