ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660440
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020154
รหัส Obec 6 หลัก :
  660440
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโปร่งสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPRONGSAMRAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านโปร่งสำราญ
ตำบล :
  พระบาทนาสิงห์
อำเภอ :
  รัตนวาปี
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042-481221
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/06/2511
อีเมล์ :
  43020154@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พระบาทนาสิงห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 07:54:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ


นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน