ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาลชุม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660442
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020163
รหัส Obec 6 หลัก :
  660442
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาลชุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantanchum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านตาลชุม
ตำบล :
  รัตนวาปี
อำเภอ :
  รัตนวาปี
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  0898434950
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2470
อีเมล์ :
  43020163.@nangkha.2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.รัตนวาปี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:40:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาลชุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลชุม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน