ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660445
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020161
รหัส Obec 6 หลัก :
  660445
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGKAEW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหนองแก้ว
ตำบล :
  รัตนวาปี
อำเภอ :
  รัตนวาปี
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  0924594114
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2468
อีเมล์ :
  43020161@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.รัตนวาปี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:40:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว


นายขวัญชัย ชาตินิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน