ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมเจริญชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660452
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020164
รหัส Obec 6 หลัก :
  660452
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นิคมเจริญชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nikhomjc
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเจริญชัย
ตำบล :
  รัตนวาปี
อำเภอ :
  รัตนวาปี
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2557
อีเมล์ :
  jc_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนวาปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.รัตนวาปี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 22:46:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนิคมเจริญชัย


นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมเจริญชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน