ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสิงห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660461
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020151
รหัส Obec 6 หลัก :
  660461
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสิงห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannasing
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านนาสิงห์
ตำบล :
  พระบาทนาสิงห์
อำเภอ :
  รัตนวาปี
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  0862364542
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  รัตนวาปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พระบาทนาสิงห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:13:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสิงห์


นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสิงห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน