ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเค็ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660462
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020146
รหัส Obec 6 หลัก :
  660462
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเค็ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongkhem
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองเค็ม
ตำบล :
  นาทับไฮ
อำเภอ :
  รัตนวาปี
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2518
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาทับไฮ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09:08:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเค็ม


นายภาณุกฤษฏิ์ พิศิษฎ์สกุลชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเค็ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน