ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรสลินคัคณางค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660465
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020124
รหัส Obec 6 หลัก :
  660465
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รสลินคัคณางค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rossalinkukkanang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่าหายโศก
ตำบล :
  เฝ้าไร่
อำเภอ :
  เฝ้าไร่
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  0817694132
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มกราคม 2510
อีเมล์ :
  43020124@hotmail.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เฝ้าไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:21:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรสลินคัคณางค์


นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนรสลินคัคณางค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน