ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660469
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020135
รหัส Obec 6 หลัก :
  660469
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ป่าไม้อุทิศ ๘
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PAMAIUTID 8
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านโนนห้วยทราย
ตำบล :
  หนองหลวง
อำเภอ :
  เฝ้าไร่
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  0945741585
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  43020135@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:43:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘


นายกุหลาบ นางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน