ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660471
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020132
รหัส Obec 6 หลัก :
  660471
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดแคนโนนมันปลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kudcannonmanpla School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านกุดแคน
ตำบล :
  หนองหลวง
อำเภอ :
  เฝ้าไร่
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กันยายน 2490
อีเมล์ :
  4320132@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 12:07:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา


นายพงษ์พิทยา มาตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน