ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660480
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020121
รหัส Obec 6 หลัก :
  660480
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannadee School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านนาอุดม
ตำบล :
  นาดี
อำเภอ :
  เฝ้าไร่
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  43020121@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาดี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:57:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาดี


นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน