ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660481
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020138
รหัส Obec 6 หลัก :
  660481
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เวทีราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wethiratbamrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านคำบุญมี
ตำบล :
  อุดมพร
อำเภอ :
  เฝ้าไร่
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  042436863
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เฝ้าไร่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.อุดมพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 04:44:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง


นายรังสิต ทรงเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน