ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660483
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020140
รหัส Obec 6 หลัก :
  660483
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำโคนสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHUMKHONSAWANG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคำโคนสว่าง
ตำบล :
  อุดมพร
อำเภอ :
  เฝ้าไร่
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ธันวาคม 2509
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เฝ้าไร่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.อุดมพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 21:30:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำโคนสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน