ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660494
รหัส Smis 8 หลัก :
  43012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  660494
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปทุมเทพวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pathumthepwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน-
ตำบล :
  โพธิ์ชัย
อำเภอ :
  เมืองหนองคาย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43000
โทรศัพท์ :
  0-4241-1203
โทรสาร :
  042412485
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 พฤษภาคม 2510
อีเมล์ :
  schoolptk@ptk1.schoolpt
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปทุมเทวาภิบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 เมษายน 2561 เวลา 10:38:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร


นายธวัช บรรเลงรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน