ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหินโงมพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660495
รหัส Smis 8 หลัก :
  43012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  660495
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หินโงมพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  hinngompittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านศาลาคำ
ตำบล :
  หินโงม
อำเภอ :
  เมืองหนองคาย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43000
โทรศัพท์ :
  0-4241-4805
โทรสาร :
  0-4241-4805
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2521
อีเมล์ :
  hinngompittayakom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปทุมเทวาภิบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หินโงม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 12:03:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหินโงมพิทยาคม


นายนิมิตร กวีกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินโงมพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน