ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกวนวันวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660496
รหัส Smis 8 หลัก :
  43012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  660496
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กวนวันวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kuanwanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านพร้าวเหนือ
ตำบล :
  กวนวัน
อำเภอ :
  เมืองหนองคาย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43000
โทรศัพท์ :
  042011077
โทรสาร :
  042011077
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กุมภาพันธ์ 2521
อีเมล์ :
  khunwanwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองคาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กวนวัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 เมษายน 2561 เวลา 10:30:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกวนวันวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนกวนวันวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน