ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660497
รหัส Smis 8 หลัก :
  43012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  660497
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เวียงคำวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WIANGKHUMWITTAYAKARN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านเวียงแก้ว
ตำบล :
  เวียงคุก
อำเภอ :
  เมืองหนองคาย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43000
โทรศัพท์ :
  042438157
โทรสาร :
  042438157
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/03/2526
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เวียงคุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 13:33:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร


นางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน