ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660498
รหัส Smis 8 หลัก :
  43012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  660498
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองคายวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkhaiwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านบริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดหนองค
ตำบล :
  หนองกอมเกาะ
อำเภอ :
  เมืองหนองคาย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43000
โทรศัพท์ :
  0-4242-2775
โทรสาร :
  042423413
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 กพ 2535
อีเมล์ :
  nkwitschool1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองคาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 11:06:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


นายเฉลียว สรสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน