ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660499
รหัส Smis 8 หลัก :
  43012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  660499
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระธาตุบังพวนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prathatbangphuanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านโพธิ์ทอง
ตำบล :
  พระธาตุบังพวน
อำเภอ :
  เมืองหนองคาย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43100
โทรศัพท์ :
  0-4242-3761
โทรสาร :
  042421866
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มกราคม 2535
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตหนองคาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระธาตุบังพวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:26:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา


นายชนาวุธ ประทุมชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]