ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660500
รหัส Smis 8 หลัก :
  43012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  660500
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ค่ายบกหวานวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khaibokwanwitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านค่ายบกหวาน
ตำบล :
  ค่ายบกหวาน
อำเภอ :
  เมืองหนองคาย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43100
โทรศัพท์ :
  0-4240-7273
โทรสาร :
  042407273
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/02/2537
อีเมล์ :
  khaiwitthaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ค่ายบกหวาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:13:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา


นายสุระสิทธิ์ คะลีล้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน